Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Jaunumi

Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standarti ir striktāki nekā jebkad iepriekš.

2019. gada 12. marta Jurista Vārds izdevumā #10 (1067) Kontroles dienesta priekšniece Ilze Znotiņa un juriste Dace Vītola iepazīstina ar būtiskām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Raksta saturs skatāms šeit

Kontroles dienesta institucionālās pārraudzības maiņa ar 2019.gada 1.janvāri

Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” sākot ar 2019.gada 1.janvāri Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu ar 2019.gada 1.janvāra pārrauga Ministru kabinets ar iekšlietu ministra starpniecību.

Saistībā ar notikušajām izmaiņām vēršam Jūsu uzmanību, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam notikusi nosaukuma un rekvizītu maiņa.

Ar 2019.gada 1.janvāri dienesta nosaukums ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Jaunais reģistrācijas numurs - 40900025406.

Ar likuma grozījumiem iespējams iepazīties šeit