Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks

Viesturs Burkāns

Viesturs Burkāns

Viesturs Burkāns ir dzimis 1957.gada 6.janvārī, Jelgavā.

Latvijas Universitātē 2001.gadā ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē. Līdzšinējā profesionālā pieredze iegūta tiesībsargājošās iestādēs. No 1980.gada līdz 1993.gadam bija Jelgavas starprajonu prokuratūras izmeklētāja stažieris, izmeklētājs, vecākais izmeklētājs. No 1993.gada līdz 1994.gadam bija Jelgavas reģionālā prokurora vietnieks. No 1994.gada līdz 1995.gadam bija Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta prokurors. No 1995.gada līdz 1996.gadam bija Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurors. No 1996.gada līdz 1998.gadam bija Ģenerālprokuratūras Metodikas nodaļas virsprokurors.

1998.gadā ar Ģenerālprokurora pavēli iecelts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka amatā.

Kopš 1998.gada ir Eiropas Padomes Ekspertu komitejas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanu (MONEYVAL) Latvijas delegācijas vadītājs. Latvijas delegācijas vadītāja pienākumus ir veicis un turpina veikt arī citās Eiropas Padomes komitejās.

2002.gadā piedalījās MONEYVAL ekspertu apmācībās, un kopš 2002.gada līdz 2006.gadam kā eksperts ir piedalījies tādu valstu kā Bulgārija, Slovēnija, Serbija un Melnkalne noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izvērtēšanā.

Sekmīgi ir aizstāvējis Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas atbilstību Finanšu darījumu darba grupas (FATF – Financial Action Task Force) apstiprinātajiem starptautiskajiem standartiem cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī terorisma un proliferācijas (masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanas) finansēšanu MONEYVAL plenārsēdēs 2002., 2004., 2006. un 2012.gadā.