Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2017.gada 6 mēnešu darba rezultāti

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 2017.gada sešos mēnešos tiesību aizsardzības iestādēm ir nosūtījis 120 materiālus par pamatotām aizdomām par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Lielākā daļa - 109 materiālos konstatētais ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 195.p. kā no nozieguma iegūtu līdzekļu legalizēšana. Pie tam 12 gadījumos ir tikušas atklātas darījumu shēmas, kurās kā darījumu dalībnieku iesaistīto fizisko un juridisko personu skaits pārsniedz 20.
Jāatzīmē, ka 20 materiālos noskaidrots, ka ar noziedzīgiem nodarījumiem saistīto darījumu summa ir lielāka par vienu miljonu eiro.

Sekojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu kustībai 'pa pēdām' un izdodot 106 rīkojumus, ir izdevies atrast un iesaldēt 28 miljonus eiro. 64 gadījumos šis uzdevums bija sarežģīts ar to, ka no nozieguma iegūtie līdzekļi legalizācijas procesā bija sajaukti ar legālajiem līdzekļiem un dienesta darbiniekiem nācās pielikt papildus pūles līdzekļu kustības izsekošanā.

Minētajā laika periodā dienests Finanšu policijas pārvaldei ir nosūtījis 34 materiālus pēc Krimināllikuma 218.p.3.d. par ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju lielos apmēros. 25 no minētajiem materiāliem tika izdoti rīkojumi par noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanu, jo izdevās konstatēt to atrašanās vietas.

Pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu uzdevums, saņemot šos materiālus, ir lemt jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu. Tāpat pēc pierādījumu savākšanas ir jālemj jautājums par aresta uzlikšanu iesaldētajiem līdzekļiem, lai jau tālāk tiesas procesā varētu tikt lemts jautājumus par šo līdzekļu konfiskāciju par labu cietušajam vai arī valsts budžetam.