Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

MK rīkojums Nr.137 par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas TDR īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" 2. punktu Ministru prezidents 2018. gada 29. martā izdevis Rīkojumu Nr. 137, nosakot finanšu ierobežojumus attiecībā uz šādiem sankciju subjektiem: Ri Song-Hyok (LI, Cheng He) (dzim. 19.03.1965.) un Ruskor International Company Ltd. (reģ. Britu Virdžīnās). Vairāk informācijas skatīt:

sankcijas.kd.gov.lv