Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Starptautiskā sadarbība

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 62. panta nosacījumiem Kontroles dienests veic savstarpējo informācijas apmaiņu ar ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, kā arī ārvalstu vai starptautiskajām terorisma finansēšanas apkarošanas institūcijām ar terorismu saistītu finanšu līdzekļu vai citas mantas kustības kontroles jautājumos.

Kopš 1999. gada Kontroles dienests ir Egmont grupas biedrs. Egmont grupa ir starptautiska finanšu izlūkošanas vienību organizācija, kuras mērķis ir veicināt šādu vienību savstarpējo sadarbību visas pasaules mērogā cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Informācijas apmaiņai Kontroles dienests izmanto Egmont grupas speciālo tīklu Egmont Secure Web, kā arī Eiropas Savienības valstu finanšu izlūkošanas vienību saziņas tīklu FIU-NET.

Kopš 1998.gada Kontroles dienests ir noslēdzis 28 divpusējos informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām.

Galvenie Kontroles dienesta starptautiskās sadarbības virzieni:

  • informācijas apmaiņa ar ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām pieprasījumu, atbilžu, spontāno ziņojumu, kā arī aptauju formā;

  • terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi – metodisko materiālu sagatavošana, likuma subjektu nosūtīto un no ārvalstu iestādēm saņemto ziņojumu analīze, teroristu un to atbalstītāju sarakstu apstrāde, to apkopošana konsolidētajos sarakstos un izsūtīšana likuma subjektiem, kā arī citi pasākumi.

Kontroles dienests pēdējos gados saņem vidēji ap 700 pieprasījumiem gadā no vairāk kā 50 dažādām ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām. Savukārt Kontroles dienests ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām gada laikā nosūta vidēji ap 250 pieprasījumiem. (Precīzākus dienesta starptautiskās sadarbības statistikas rādītājus lūdzam skatīt Kontroles dienesta ikgadējā ziņojumā par dienesta darba rezultātiem.)