Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Jaunumi

Moneyval publicē ziņojumu par Latviju

2018.gada 23.augustā oficiāli publicēts Eiropas Padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas 5.kārtas ziņojums par Latviju, kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Ziņojums ietver novērtējumu par laika posmu tikai līdz 2017.gada novembrim, kad Moneyval komitejas eksperti viesojās Latvijā un tikās ar visu iesaistīto institūciju, kā arī privātā sektora pārstāvjiem. Atbilstoši Moneyval noteiktajai novērtēšanas procedūrai eksperti, kas izstrādāja ziņojumu, nevērtēja tos pasākumus, ko Latvija veikusi pēc ekspertu vizītes.

Ziņojumā detalizēti analizēti Latvijā spēkā esošie gan NILL/TF normatīvie akti, gan prakse NILL/TF novēršanā un apkarošanā. Tajā analizēts tehniskās atbilstības līmenis saskaņā ar FATF 40 rekomendācijām un Latvijas NILL/TF novēršanas un apkarošanas sistēmas efektivitāte.

Lasīt vairāk

MK rīkojums Nr.137 par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas TDR īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" 2. punktu Ministru prezidents 2018. gada 29. martā izdevis Rīkojumu Nr. 137, nosakot finanšu ierobežojumus attiecībā uz šādiem sankciju subjektiem: Ri Song-Hyok (LI, Cheng He) (dzim. 19.03.1965.) un Ruskor International Company Ltd. (reģ. Britu Virdžīnās). Vairāk informācijas skatīt:

sankcijas.kd.gov.lv