Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Jaunumi

Ministru kabineta noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu

Ministru kabinets šī gada 2017. gada 25. jūlijā izdevis noteikumus Nr. 419 „Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”, kuri nosaka Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, lai novērstu kaitējumu Latvijas ārpolitikas interesēm un nacionālajai drošībai un cīnītos pret masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu.

 MK noteikumi Nr.419

MK rīkojums Nr.390

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2017.gada 6 mēnešu darba rezultāti

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 2017.gada sešos mēnešos tiesību aizsardzības iestādēm ir nosūtījis 120 materiālus par pamatotām aizdomām par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Lielākā daļa - 109 materiālos konstatētais ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 195.p. kā no nozieguma iegūtu līdzekļu legalizēšana. Pie tam 12 gadījumos ir tikušas atklātas darījumu shēmas, kurās kā darījumu dalībnieku iesaistīto fizisko un juridisko personu skaits pārsniedz 20.
Jāatzīmē, ka 20 materiālos noskaidrots, ka ar noziedzīgiem nodarījumiem saistīto darījumu summa ir lielāka par vienu miljonu eiro.

Lasīt vairāk