Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Jaunumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2017.gada darba rezultāti

Veicot ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem analīzi, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 2017.gadā tiesību aizsardzības iestādēm nosūtīja 225 materiālus par pamatotām aizdomām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. No minētajiem 202 materiāli bija pēc Krimināllikuma 195.panta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Savukārt 53 materiālos ir noskaidrots, ka ar noziedzīgiem nodarījumiem saistīto darījumu summa ir bijusi lielāka par vienu miljonu eiro.

Izsekojot noziedzīgi iegūto līdzekļu kustību, izdevās atrast un ar 243 rīkojumiem iesaldēt 45,66 miljonus eiro. Salīdzinot statistiku, var norādīt, ka 2016.gadā attiecīgi tika izdoti 252 rīkojumi un iesaldēti noziedzīgi iegūtie līdzekļi 36,17 miljonu apmērā.

Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu

Ministru kabinets šī gada 2017. gada 25. jūlijā izdevis noteikumus Nr. 419 „Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”, kuri nosaka Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, lai novērstu kaitējumu Latvijas ārpolitikas interesēm un nacionālajai drošībai un cīnītos pret masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu.

 MK noteikumi Nr.419

MK rīkojums Nr.390